Stichting Jeugdfonds Sabrina zet zich in voor de ontplooiing van jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden.

© Copyright Stichting Jeugdsfonds Sabrina