DOELSTELLING

 

 

Stichting Jeugdfonds Sabrina zet zich in voor de ontplooiing van jonge mensen, die door een beperking op fysiek, verstandelijk of sociaal-maatschappelijk terrein in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden.

 

Bevordering van de ontwikkeling kan op een diversiteit van terreinen gewenst zijn. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van

  • sport
  • muziek
  • kunst en cultuur
  • onderwijs en cursussen
  • maatschappelijk verkeer.

 

Het jeugdfonds verstrekt financiële bijdragen om deelname aan dit soort activiteiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld:

  •  bekostiging van  het lidmaatschap van een vereniging
  • bijdrage in de aanschaf van een muziekinstrument
  • of van een vervoermiddel
  • of in de kosten van bijzondere schoolactiviteiten
  • enzovoorts.

 

De doelgroep betreft als regel jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar.

© Copyright Stichting Jeugdsfonds Sabrina