Beoordeling van aanvragen vinden

Alle aanvragers krijgen bericht over de toekenning of afwijzing van de aanvraag. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten ontleend worden. Tegen een afwijzende beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Aanvraagformulier

Voor het indienen van aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier. Het formulier downloaden en met bijlagen opsturen naar het contactadres.

 

Klik hieronder om het aanvraagformulier te openen.

AANVRAGEN

 

 

Aanvragen voor giften dienen schriftelijk plaats te vinden

In de aanvraag staat vermeld:

  • nadere informatie over de aanvrager
  • waar een bijdrage voor gevraagd wordt
  • de hoogte van de bijdrage
  • relevante gegevens over de financiële achtergrond

 

Aanvragen door individuele personen dienen altijd vergezeld te gaan

door een ondersteunende verklaring van een bij het doel van de

aanvraag betrokken instantie, zoals school, vereniging, instelling.

 

Beoordeling van aanvragen

Aanvragen worden altijd zorgvuldig besproken.

 

Voor de beoordeling gelden de volgende criteria:

  • De aanvraag betreft jeugdigen tot 18 jaar
  • De aanvrager behoort tot de doelgroep
  • De aanvrager woont in Nederland
  • De gevraagde bijdrage is verantwoord in relatie tot de financiële situatie
  • De verstrekte gegevens zijn voldoende controleerbaar

Let op: Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als zij betrekking hebben op financiële bijdragen voor individuele personen.

© Copyright Stichting Jeugdsfonds Sabrina